no-racism.net logo
 
 

[ 03. Nov 2005 ]

A more complete picture of the Schiphol fire

Pistols pointed at illegals during the disaster.

 

AMSTERDAM. The police kept survivors at gunpoint during the fire in the detention centre at Schiphol-East, during which eleven foreigners lost their lives last week. Those who were freed from their cells were handcuffed and locked up in metal air cages.

Thanks to the dedication of one Securicor security guard who risked her life, by opening up holding cells, and who herself was injured in doing so, more victims were prevented.

This is according to eyewitness reports from K and F wing in telephone conversations with the Volkskrant and with Ahmed Pourie of the refugee organisation Prime.

"We wanted to save others, but we were not permitted to do so. They pulled out guns and pointed them at us" said Afghan Momen Nouri, who had been released from cell 8 in wing K. I heard 'Help, Help!' A policeman replied : 'I shoot you'.

"Then we were sitting in wing J and six or seven policemen arrived, who pointed guns at us, handcuffed us and locked us up in a cage", said Algerian Mohammed Tahir from cell 2 in wing K. "The fire came nearer and nearer, and we heard screaming and yelling".

The detainees, currently held in the floating prison in Rotterdam (the 'bajesboot') describe the fire as an Armageddon of fire and smoke from which guards also had to flee.

"One woman from Securicor did everything, she opened cell doors, but couldn't go beyond cell 15" said tahir. “She nearly died herself. She was a real heroine”

A fireman who arrived at the shift change around six o'clock, couldn't believe his eyes. "There was a fascist atmosphere. Heavily armed men surrounded the poor bastards. It looked like Guantanamo Bay."

The airport police confirmed that weapons were pointed on two occasions. "We handcuffed a number of detainees to prevent their escape."

Sixty police officers were involved with the fire. They collected foreigners from the complex and guarded them. Six of them fell ill from smoke inhalation and were taken to hospital.

The detainees are furious with Mrs.Verdonck (the Minister of Justice responsible for asylumseekers) who wrote to the Second Chamber that the detainees had been well cared for. Detainees say they still haven't received clean clothing. There has been no relaxation of the detention regime, and there is hardly any medical attention.

Prison Chaplain Zandstra said in a television interview on Tuesday that the guards had been attacked by the detainees using billiard queues and -balls. Another source reports fights using chairs and chairlegs.dutch version


Pistolen op illegalen gericht tijdens ramp
Van onze verslaggevers Toine Heijmans, Kim van Keken


AMSTERDAM - De marechaussee heeft overlevenden onder schot gehouden tijdens de brand in het detentiecentrum op Schiphol-Oost, waarbij vorige week elf vreemdelingen de dood vonden. Degenen die uit hun cellen waren bevrijd, werden geboeid en opgesloten in een metalen luchtkooi.

Dankzij de inzet van één toezichthouder van Securicor, die haar leven waagde, cellen openmaakte en gewond raakte, bleven meer slachtoffers uit.

Dat zeggen overlevenden uit de vleugels K en J in telefonische gesprekken met de Volkskrant en met Ahmed Pouri van vluchtelingenorganisatie Prime.

'We wilden de anderen redden, maar dat mocht niet. Ze hebben pistolen getrokken en die op ons gericht', zegt de Afghaan Momen Nouri, die bevrijd werd uit cel 8 van vleugel K. 'Ik hoorde: hulp! hulp! hulp! Een politieman zei: I shoot you.

'We zaten toen in J en er kwamen zes of zeven politieagenten, die hebben pistolen gericht en ons aan elkaar geboeid en opgesloten in een kooi', zegt de Algerijn Mohammed Tahir uit cel 2 van de K-vleugel. 'Het vuur kwam steeds dichterbij, we hoorden gekrijs en geschreeuw.'

De gevangenen, nu opgesloten in de bajesboot in Rotterdam, beschrijven de brand als een armageddon van vuur en rook waaruit ook bewakers moesten wegrennen. 'Eén mevrouw van Securicor heeft alles gedaan, maakte deuren open, maar kwam niet verder dan cel 15', zegt Tahir. 'Zij was zelf bija dood. Zij was een echte held.'

Een brandweerman die bij de eerste aflossing rond zes uur arriveerde op Schiphol, wist niet wat hij zag. 'Er hing een fascistische sfeer. Zwaar bewapende mannen stonden om die stumpers heen. Het leek Guantánamo Bay wel.'

De marechaussee op Schiphol bevestigt dat tweemaal een wapen is getrokken. 'Een aantal gevangenen hebben we geboeid om te voorkomen dat ze ontsnapten.'

Bij de brand waren zestig man van de marechaussee betrokken. Zij haalden vreemdelingen uit het complex en bewaakten ze. Zes werden onwel door de rook en moesten naar het ziekenhuis.

De gevangenen zijn woedend op minister Verdonk, die de Tweede Kamer schreef dat ze goed worden opgevangen. Ze zouden nog steeds geen schone kleren hebben gekregen, vertellen ze. Het detentieregime is niet versoepeld en medische aandacht is er nauwelijks.

Gevangenispastor Zandstra zei dinsdag op tv dat bewakers door gevangenen met biljartkeus en -ballen te lijf zijn gegaan tijdens de brand. Een andere bron meldt gevechten met stoelen en stoelpoten.

Report from Toine Heynemans and Kim van Keken, english translation from dutch by Puck De Raadt (Bail Circle UK)